Fotogalerie

Přes IS-NOD řídíme a monitorujeme FVE:

  • monitorujeme všechny DC vstupy a AC výstupy u invertorů (proud, napětí, teplota, výkon)
  • monitorujeme intenzitu slunečného záření a provozní teplotu instalovaných PV panelů
  • dálkovým přístupem řídíme regulaci činného a jalového výkonu
  • monitorujeme a řídíme dalších technologické části elektrárny ... atd
  • přesně dokážeme identifikovat, který string ze sériové řady zapojených PV panelů nepracuje a okamžitě umíme určit, na kterém místě elektrárny se tento sériový string nachází - rychlá reakce na poruchu a její následné odstranění = minimalizace doby nevýroby systému
  • IS-NOD je určen pro provozovatele malých i velkých elektráren a speciálně pak pro technický servis elektráren
  • data z výroby jsou archivována a zpětně dohledatelná na serveru, po celou dobu existence monitorovaných elektráren

 

     Moduly pro informační a monitorovací systém (IS-NOD nebo FVE-NOD), vyvinuté spol. FitCraft Production a.s., používáme pro 24 hodinové monitorování stavu výroby fotovoltaických elektráren, prostřednictvím serveru Data Energy.

     Tento informační systém je vyvinutý k řízení a monitorování fotovoltaických eletráren. Sleduje, vyhodnocuje a informuje o výrobě elektrické energie a o stavu technologického zařízení. Vytváří soubor informací, který předkládá v českém i anglickém jazyce a to v přehledné formě tabulek a grafů. K prohlížení událostí na monitorované FVE postačuje běžné internetové připojení. Systém umožňuje souběžné monitorování velkého počtu elektráren.

     Nese v sobě prvky nově vzniklých unikátních metod a postupů pro sestavování a monitorování elektráren. Ve svém provedení je jedinečný v tom, že dokáže propojit zařízení různých typů, od různých výrobců. Servisním technikům přesně identifikuje chyby systému a tím jim umožňuje rychlou reakci pro odstranění poruchových stavů.

     Data jsou archivována a zpětně dohledatelná na serveru po celou dobu existence monitorovaných elektráren.

       

Dohled nad monitorovanými FVE přes webové rozhraní – přístup umožněn i zákazníkovi

               .................................................................................................................................

 

IS-NOD je zkonstruován tak, aby automaticky hlásil každou chybu výroby na FVE

            Jak vidíte, je zde chybové hlášení systému pro invertor č. 135 – dál už to řeší dispečer

          .......................................................................................................................................

 

 Invertor č. 135 nevyrábí – tuto závadu dál řeší dispečer – zjišťuje příčinu tohoto stavu

               Všechny invertory na FVE pracují, kromě invertoru č. 135 – ten hlásí výrobu = 0 Wh

               ............................................................................................................................

 

IS-NOD umožňuje zpětné dohledání všech dat od počátku výroby každé monitorované FVE

 

Ilustrační foto z instalace ComBoxu a modulů IS-NOD na FVE pro monitoring výroby