Malé střešní PV systémy

 

  • realizovali jsme několik menších PV systémů v ČR, SR a ve Velké Brinánii
  • na střechách rodinných domků a průmyslových budov
  • připojení do NN distribučních sítí
  • vypracování projektové dokumentace
  • znalecký posudek na zatížitelnost střechy
  • realizace "na klíč"
  • spokojenost zákazníků