Předmět činností

 • Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách ŽZ.
 • Montáž, opravy, revize NN a VN zařízení a zkoušky elektrických zařízení.
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů, přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
 • Projektování a výstavba velkých PV parků „na klíč“, uvedení do provozu připojením k VN distribuční síti.
 • Projektování a výstavba malých fotovoltaických elektráren „na klíč“, uvedení do provozu připojením k NN distribuční síti.
 • Komplexní odborný servis fotovoltaických elektráren včetně monitoringu a 24 hodinového dispečerského dohledu.
 • Výroba, instalace, zprovoznění ostrovních a hybridních systémů v oblasi obnovitelných zdrojů elektrické energie.
 • Projekční činnost v oboru elektro.
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 • Projektování a realizace pouličního osvětlení, osvětlení parků a výrobních hal, použitím špičkové LED technologie.
 • Instalace a opravy jímačů atmosférické elektřiny a jejich revize.
 • Veškeré přípravné práce související s výstavbou.
 • Výstavba nejrůznějších druhů a typů oplocení.
 • Údržba zeleně v areálech fotovoltaických elektráren.

 

           Jsme držitelem CERTIFIKÁTU  "Instalatér obnovitelných zdrojů" v oblasti :   - fotovoltaika

                                                                                                                                - fototermika

           V souladu se směrnicí Europského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES podle čl. IV, o podpoře využívání energie z OZE.