Reference

     K+K, spol. s r.o. se již dlouhou řadu let zabývá obnovitelnými zdroji energií, kde naším nosným programem je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a to hlavně za využití fotovoltaiky.

     Jsme držitelem CERTIFIKÁTU  "Instalatér obnovitelných zdrojů" v oblastech:  - fotovoltaika

                                                                                                                             - fototermika

     V souladu se směrnicí Europského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES podle čl. IV, o podpoře využívání energie z OZE.

     V průběhu roků 2008 až 2014 jsme  realizovali výstavbu  celkem 35 velikých fotovoltaických elektráren, se souhrnným instalovaným výkonem 83,91 MWp a to v České a Slovenské Republice, na Ukrajině, v Itálii a ve Velké Británii, k maximální spokojenosti našich zákazníků.

     Kromě uvedeného jsme realizovali taky výstavbu několik menších fotovoltaických systémů na střechách průmyslových budov a rodinných domků a to jak na území ČR, tak i v zahraničí, On-Grid, Off-Grid, Hybrid - celkem instalováno cca. 2 MWp.

     V současné době se věnujeme realizacím hybridních a ostrovních fotovoltaických systémů s akumulací elektreické energie a to hlavně v rámci národních programů "Nová Zelená Úsporám" v ČR a "Zelená domácnostiam" v SR.

     Ve spolupráci s FitCraft Energy se zabýváme výrobou a realizací ostrovních “Off Grida hybridních systémů, které jsou zapotřebí hlavně tam, kde není možnost připojení k rozvodné síti elektrické energie, anebo je zde ambice zákazníků, kteří chtejí zabezpečit svou částečnou soběstačnost v oblasti OZE.

     Výsledkem jsou ucelené kompaktní produkty - fotovoltaické systémy s akumulací el. energie - označení SaveBox S,M,L,HOME a Island PV.

     Zákazníkům poskytujeme komplexní služby: zpracování návrhu řešení, vypracování PD, vyřízení administrativních náležitostí, realizaci projektu, revize, zprovoznění systémů a připojení k síti, vše s možností monitorování stavu výroby přes internetové rozhraní.

     Pro uložení elektrické energie používáme revoluční LiFePO4 akumulátor s aktivním BMS od společnosti FitCraft Energy - více info a technických podrobností o předmětném akumulátoru, ostrovních a hybridních systémech naleznete v části "Produkty".