Pasivní dům a ostrovní systém

 

     V roce 2011 jsme vybudovali PV park, s nominálním instalovaným výkonem 1,2 MWp, pro společnost Western Solar z Velké Británii v městečku Rhosygilwen. Jednalo se o jednu z prvních fotovoltaických elektráren, které se vůbec začali budovat ve Velké Británii.

     V roce 2013 jsme byli osloveni tou samou společností a požádáni o dodání a instalaci fotovoltaického ostrovního systému pro vzorový pasivní dům. Tento vzorový dům je postavený na pozemku vedle výše zmíněného PV parku. Na střechu domu jsme instalovali PV panely a použili je pro nabíjení akumulátorů LiFePO4, námi dodaného ostrovního systému. Jde o jednofázový zdroj elektrické energie - fotovoltaický ostrovní systém 230V/50Hz / invertor s výkonem 3kW, uložená energie v akumulátorech 18kWh.

 

 VIDEO:  námi reailzovaná výstavba PV systému na střeše pasivního domu  https://youtu.be/djtuhHgpt3Y

              videoprezentace pasivního vzorového domu majitelem Western Solar   https://westernsolar.org.uk/news/

              zpravodajství stanice BBC - prezentace pasivního domu  https://www.bbc.com/news/uk-wales-24813134

      

 

 FOTO: instalace fotovoltaického ostrovního systému pro pasivní vzorový dům - 2013

 

 

 VIDEOletecké záběry námi vybudovaného PV parku 1,2 MWp v Rhosygilwen - 2011:

                                                                   - zahájení výstavby PV parku   https://vimeo.com/24604172

                                                                   - ukončení výstavby PV parku  https://vimeo.com/28063236

 

 FOTO: výstavba PV parku s instal. nominálním výkonem 1,2 MWp - připojení do 11kV rozvodné sítě - 2011

 

 VIDEO: Glen Peters, příprava a realizace PV parku Rhosygilwen  https://www.youtube.com/watch?v=iiig33Fioc