Výstavba konstrukcí a instalace PV panelů

 

 • pro výstavbu konstrukcí používáme FeZn závrtné šrouby
 • nosné konstrukce pro instalaci PV panelů jsou hliníkové - slitina AlMgSi
 • všechen spojovací materiál je ze slitiny AlMgSi a nerezové oceli
 • u všech staveb provádíme tahové zkoušky závrtných šroubů
 • konstrukce jsou navrženy tak, aby odolaly síle větru o rychlosti min.130 km/hod.
 • rychlá a snadná montáž, dlouhá životnost, vysoká sněhová zatížitelnost
 • staticko-dynamický posudek vypracovaný znalcem je samozřejmostí
 • kvalitní výrobky společnosti ALOKO z recyklovatelných materiálů jsou ekologicky nezávadné
 • samotnou montáž konstrukcí a PV panelů pro nás provádí společnost Dagger Construction
 • vysoce kvalitně odvedená práce při výstavbě konstrukcí zaručuje maximální produkci elektrické energie fotovoltaické elektrárny
 • závrtní šrouby jednotlivých řad segmentů jsou vytyčovány geodetem podle námi zhotovené projektové dokumentace
 • anulujeme tím případné vzájemné zastínění řad segmentů s instalovanými fotovoltaickými panely
 • výsledkem naší práce je plně funkční fotovoltaická elektrárna s max. možným výkonem a spokojený zákazník