Ostrovní a Hybridní systémy - Island PV a SaveBoxy S,M,L,HOME

 

„ Do budoucnosti se oplatí investovat již dnes! “

     

     Ostrovní a hybridní systémy jsou revoluční systémy, které bude v budoucnu využívat hodně domácností a geograficky izolovaných společenstev. Tyto systémy vám umožňují vlastní výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a její následné čerpání bez závislosti od distribučních sítí.

     Jedná se o elektrickou energii, kterou získáte pomocí fotovoltaiky, větrných turbin, malých vodních elektráren … atd. Takto získanou elektrickou energii následně uložíte do „revolučních“ akumulátorů LiFePO4 od společnosti FitCraft Energy (viz: https://www.kkrenewableenergy.cz/produkty/akumulator-lifepo4/ ) a pak následně pomocí Off Grid nebo Hybridního invertoru čerpáte a poháníte jí vaše elektrospotřebiče.

 

     Použitím vhodného Hybridního invertoru je možné vytvořit systém, který přednostně čerpá energii z obnovitelných zdrojů, uloženou do vašich akumulátorů (baterií) a v případě výkonových špiček umožní dočerpat energii z distribuční sítě.

     Takový invertor je sice galvanicky připojený k distribuční síti, vyrobenou elektrickou energii však do sítě nedodává, v případě potřeby tuto energii pouze z distribuční síti odebírá.

     Toto je systém, který je ideální pro pokrytí vaší vlastní spotřeby elektrické energie.

     Máte jistotu, že v případě výpadků proudu v distribuční soustavě, vaše nemovitost bude neustále zásobena elektrickou energií a pojede vám kotel pro ohřev vody a topení, lednice, televize, alarm, dálkové otevírání brány, osvětlení … atd. a to i v době, když budete trávit příjemné chvíle na vaši vysněné dovolené.


                                 Reference o Ostrovních a Hybridních systémech:  viz část /Fotogalerie/ na této stránce.