UPSC - Technická data

 

T e c h n i c k á     d a t a     U P S C  :

 

AC výstupní napětí, frekvence :                                 3x 230/400V, 50 (60) Hz

Kontinuální AC výstupní výkon :                                20,4 kVA    

Špičkový AC výkon po dobu 1 min.:                          40 kVA

Špičkový AC výkon po dobu 30 min.:                        25,5 kVA

LiFePO4 akumulátory s aktivním BMS :                    60 kWh

     Bezpečné, nevýbušné, tepelně odolné LiFePO4 akumulátory s proudovou, napěťovou a tepelnou ochranou. Aktivní BMS řídí nabíjecí i vybíjecí proses každého článku v akumulátorovém bloku  =>  prodlužuje to životnost akumulátorů, akumulátory jsou programovatelné a je monitorován jejich stav.

Využitelná kapacita akumulátorů 95% D.O.D.:         57 kWh

Životnost LiFePO4 akumulátorů :                             > 4000 cyklů  /> než 12 let

Dieselový generátor – elektrocentrála:                      3x 230/400V (výkon 20 kVA)      

Instalovaná nádrž na naftu o objemu:                       1000 l

FV panely s instalovaným  nominálním výkonem:     10,5 kWp

     Elektrocentrála pracuje v automatickém start/stop režimu. V případě, že FV panely nestíhají dobít akumulátory a okamžitý odběr elektrické energie je větší, než je momentálně naakumulováno, tak se automaticky spustí elektrocentrála, která tento stav vyřeší (automatický bypass < 10 ms), přebytkem energie se dobíjí akumulátory.

     Systém pracuje v naprogramovaném režimu, který je možné měnit dle požadavků, je absolutně spolehlivý, má nenáročnou a jednoduchou obsluhu, jeho chod je možné monitorovat i regulovat přes webový portál, vyžaduje to však internetové připojení anebo instalovanou SIM kartu, obsluhu zvládne i laik po odborném zaškolení.

 

Provozní doba bez dobíjení akumulátorů při průměrné zátěži:     20,4 kVA  /  2,5 hod.     

                                                                                                           8 kVA  /   6,7 hod.

                                                                                                           4 kVA  / 13,4 hod.

                                                                                                           2 kVA  /   27  hod.

 

P A R A M E T R Y

vnější rozměry mm

vnitřní rozměry mm

    hmotnost UPSC  kg

20-ti stopý kontejner

výška

šířka

délka

výška

šířka

délka

 prázdný

s technologií

     Řada ISO 1C

2 591

2 438

6 058

2 350

2 330

5 867

2 500

6 850