Hybridní systém - Save Box

 • je mobilní, nezávislý a soběstačný zdroj elektrické energie,
 • má tichý chod oproti používaným generátorům,
 • nevyžaduje zvláštní údržbu ani obsluhu,
 • má dlouhou životnost,
 • provoz zvládne i laik
 • monitoring a ovládání přes GSM modul a webové rozhraní

 

     Jde o zařízení pro uchovávání a následné použití elektrické energie, sloužící zároveň jako mobilní akumulátorový zdroj, zařízení tzv. "All-in-one". Po nabití akumulátorů je jím možno napájet elektrické spotřebiče, stejně jako z distribuční elektrické sítě, k výstupu lze přímo připojit běžné elektrické spotřebiče.

     SaveBox má vstupy pro nabíjení přímo z elektrické sítě, z dieselového generátoru (elektrocentrály), z fotovoltaických panelů a také ho lze nabít energií z větrné turbíny, nebo z jiných OZE.

     Zařízení je vyráběno s kapacitou od 6 kWh výše, s typovým označením SaveBox_S,M,L a Home. Pro uchování elektrické energie je využita nejnovější technologie LiFePO4 akumulátorů s aktivním BMS, které oproti klasickým Pb akumulátorům nabízejí řadu výhod, včetně těch ekonomických.

     LiFePO4 akumulátory 48V/30Ah a SaveBoxy jsou českým výrobkem, vyvinuty a vyrobeny společností FitCraft Energy.

 

 

Využití specifické

                                                                                          

 • tábory pro ozbrojené a bezpečnostní složky státu
 • polní vojenské a misijní nemocnice
 • záložní zdroj elektrické energie
 • energetická soběstačnost geograficky izolovaných komunit a usedlostí

 

 Všeobecné využití

    *    všude, kde není elektrifikace, nebo ji nechcete využít

 • buňky na staveništích a napájení elektrického nářadí
 • pasivní a energeticky nezávislé domy
 • horská střediska, hotely, chaty, farmy, venkovské a víkendové domy
 • jachty, hausbóty, vědecké a výzkumné stanice
 • nemocnice – záložní zdroj elektrické energie
 • filmová produkce – klidný a tichý zdroj elektrické energie
 • venkovní kulturní, sportovní a společenské akce - zdroj pro ozvučení, osvětlení ...
 • reklamní agentury – zdroj pro velkopološné světelné reklamy


Jak funguje spolupráce energetických zdrojů při napájení rodinného domu?

Jednotku SaveBox lze přizpůsobit pro různé situace, záleží na tom, jak je nakonfigurována. Pro systém určený pro napájení obytného domu s připojením k elektrické síti a s fotovoltaikou je vhodné nastavení například takové:

SaveBoxLogo_b

 • pokud je okamžitý výkon FV větší než je příkon spotřebičů, spotřeba běží z FV a nadbytečná energie je ukládána do akumulátorů;
 • pokud je okamžitý výkon FV menší, než příkon a v akumulátorech je energie větší, než je požadovaná energetická rezerva, je do spotřebičů chybějící výkon dodán z akumulátorů;
 • pokud je v akumulátorech energie menší, než je požadovaná rezerva, je energie pro spotřebiče dodána ze sítě a energie z FV je použita pro nabíjení akumulátorů;
 • při výpadku elektrické sítě je energie pro spotřebiče dodána z akumulátorů (a může při tom zároveň probíhat i doplňování energie z FV).

Energetická rezerva jde nastavit různě, podle potřeby množství energie pro zálohu výpadku sítě. Může být samozřejmě nastavena na minimální hodnotu a pak je využita celé dostupná kapacita akumulátorů k cyklování – je tedy nastavena priorita „vybitý akumulátor“. Systém je potom po maximální dobu připraven přijímat energii, kterou FV vyrobí.

Co je považováno za jeden cyklus nabití a vybití akumulátoru? Když při napájení z FV je 10x během dne pod mrakem, je to pro akumulátor 10 nabíjecích cyklů?

Za jeden cyklus nabití/vybití lze u našich akumulátorů považovat – zjednodušeně řečeno – „přelití“ energie odpovídající kapacitě akumulátoru akumulátorem. Tedy například jedno plné nabití a plné vybití. Nebo to může být 2x nabití poloviny kapacity a 2x její vybití. Proto, i když systém během dne třeba i desetkrát přejde díky změně osvitu fotovoltaického pole z režimu nabíjení do vybíjení a zpět, klidně je možné, že při tom nedošlo ani k jednomu kompletnímu cyklu akumulátoru.

Co je podpora akumulátoru zdrojem?
Podpora akumulátoru zdrojem je vestavěná funkce, která umožní napájení spotřebičů velkým výkonem díky paralelnimu chodu externího zdroje a měniče v jednotce SaveBox.

Příklad: máme hybridní systém s jednotkou SaveBox M (8.5kW) a elektrocentrálu s výkonem 5kW s automatickým startem ovládanou jednotkou SaveBox. Nejprve je připojena zátěž 5kW a je napájena pouze z akumulátoru. Pak zátěž vzroste například na 10kW. Diky výkonové rezervě měniče v jednotce nedojde k výpadku (měnič v jednotce zvládne 12kW na dobu minimálně 1min). Jednotka SaveBox detekuje vysoký výstupní proud a nastartuje elektrocentrálu. Po náběhu elektrocentrály jednotka rozdělí příkon mezi elektrocentrálu (5kW) a měnič (5kW) a bez potíží tak udrží spotřebiče napájené. Po poklesu zatěžovacího výkonu je elektrocentrála zase odstavena a spotřebiče jsou poháněny pouze z akumulátoru. Celý proces navíc proběhl zcela bez rušivých jevů na výstupu jednotky, protože přepínání zdrojů probíhá naprosto hladce a plynule.

Co je podpora zdroje akumulátorem?

Stejně jako v předchozím případě (podpora akumulátoru zdrojem) jde o paralelní chod externího zdroje energie s měničem uvnitř jednotky SaveBox. Jen mechanizmus spuštění je opačný – v případě, že jednotka je v režimu pohonu spotřebičů z externího zdroje (například elektrocentrály) a je překročen maximální výkon externího zdroje, měnič v jednotce SaveBox dodá chybějící potřebný výkon do zátěže.

Příklad: jednotka SaveBox-M je připojena k 5kW elektrocentrále. Aktuální zátěž na výstupu SaveBox-u je například 2kW, energie pro spotřebiče je dodávána přímo z elektrocentrály. Akumulátory v jednotce jsou nabíjeny zbývajícím výkonem (5kW – 2kW = 3kW). V okamžiku nárustu zátěžovacího výkonu na například 10kW přejde jednotka SaveBox z režimu nabíjení akumulátorů do režimu dodávky energie a chybějící výkon (5kW) doplní k výkonu dodávanému elektrocentrálou. Po poklesu zátěže měnič přřejde zpět k nabíjení akumulátorů. Elektrocentrála je potom po celou dobu provozu optimálně zatížena a pracuje s maximální účinnosti, nedochází ani k jejímu přetěžování.

Lze zvýšit dodávaný výkon spojováním jednotek SaveBox?

Ano, jednotky SaveBox-L a SaveBox-M lze v případě požadavku na velký výkon kaskádně propojit a vytvořit tak zdroj velmi vysokého výkonu. Například spojením dvou jednotek L lze získat 3fázový zdroj s trvalým výstupním proudem 3x 59A a kapacitou akumulátorů 120kWh. Samozřejmě bude pro spotřebu dostupná energie uložená v obou jednotkách. Pokud ani tato energie nebude stačit, lze přidat třetí jednotku, která navýší energii dostupnou pro spotřebiče. Přídavnou jednotku lze připojit i za chodu, zcela bez ovlivnění napájených spotřebičů – je tedy možno v případě nedostatku energie v běžících jednotkách přidávat k nim další, nabité. Paralelně-kaskádní kombinací většího počtu jednotek SaveBox lze vytvářet zdroje s velmi vysokým výkonem i kapacitou, pro důležité nepřerušitelné zdroje i s redundancí, která zaručí vysokou spolehlivost dodávky energie. Příkladem může být systém sestavený pro napájení pódia open-air akce, kde je kombinací 6-ti jednotek SaveBox-L vytvořen systém s výstupem 2 x 3 x 59A, s kapacitou akumulátorů 360kWh, s extrémně vysokou spolehlivostí zaručenou redundantním propojením napájecích jednotek.