UPSC - Universal Power Supply Container

UPSC - jako typyzovaná 20-ti stopá kontejnerová energetická jednotka.

 

     Naše společnost se již dlouhou řadu let zabývá obnovitelnýmy zdroji elektrické energie v úzké spolupráci se společností FitCraft Energy s.r.o., Valašské Meziříčí.

     Srdcem celého systému jsou revoluční akumulátory LiFePO4 s aktivním BMS, které jsou produktem již zmíněné společnosti FitCraft Energy s.r.o.  Jedná se o akumulátory, kde elektronika řídí nabíjecí i vybíjecí proces každého jednotlivého článku v akumulátorových blocích. Akumulátory se můžou vybíjet na 0% a nabíjet na 100% svojí kapacity a dosahují životnosti více než 4000 cyklů, což v praxi znamená více než 12 let.

     LiFePO4 akumulátory jsou chráněny napěťovou, proudovou a tepelnou ochranou a přes komunikační rozhraní je možnost vzdáleného přístupu na odsledování jejich stavů, nebo případné přeprogramování. K tomu je potřebné mít k dispozici internetové připojení anebo instalovanou datovou SIM kartu.

     Z naší spolupráce vznikla vývojová novinka UPSC, jedná se o kontejnerovou energetickou jednotku, která je hybridním zdrojovým řešením kombinujícím fotovoltaiku s LiFePO4 akumulátory a záložný dieselový generátor, který pracuje v automatickém start-stop režimu. Jednotky jsou vyráběny jako 1-fázové 230V, 50 (60) Hz anebo jako 3-fázové 400 /3x230V, 50 (60) Hz, dají se paralelně projovat a tím navyšovat celkový výkon.

      Pro spolehlivý chod zařízení jsme zvolili spolehlivé invertor/nabíječe Conext od renomované společnosti Schneider Electric, se kterou nadále úzce spolupracujeme. Zařízení vyvinul tým našich inženýrů.

     Ve své podstatě se jedná o komplexní integrovaný systém (SaveBoxy řady M, L), které jsou zabudovány do 20-ti stopého ocelového kontejneru ISO 1C, certifikovaného dle mezinárodních statndardů - vše s využitím našeho dlouholetého technického know-how. Kontejnerová jednotka UPSC plně klimatizována.

 

P ř e d n o s t i     U P S C :

 • vysoká flexibilita kontejnerové energetické jednotky
 • zařízení zabudováno do typyzovaného kontejneru ISO 1C
 • univerzální přeprava a okamžité nasazení kdeloliv na světě
 • nenáročná obsluha a jednoduché bezúdržbové zprovoznění
 • nezávislý a spolehlivý zdroj elektrické energie

O b l a s t i     p o u ž i t í     U P S C :

 • pro všechny ozbrojené složky státu,
 • vojenské mise a polní nemocnice,
 • uprchlické tábory pro imigranty,
 • integrovaný záchranný systém,
 • záložní zdroj elektrické energie – funguje jako UPS,
 • geograficky izolované komunity a usedlosti,
 • filmařský průmysl … atd.
    
     Kontejnerové energetické jednotky UPSC mají univerzální využití taky pro mnoho typů průmyslových odvětví, můžou být modifikovány a upraveny podle specifických požadavků zákazníka.