Fotogalerie

Save Box jsme použili v r. 2013 při výstavbě 5 MWp fotovoltaického parku Milford Haven v UK:

  • nebyla zde možnost připojení k rozvodné síti elektrické energie, ani možnost realizace NN přípojky
  • byl to náš jediný zdroj elektrické energie pro staveniště v kombinaci s fotovoltaikou a dieslovým generátorem
  • dieselový generátor bylo možné použít pouze v době od 07:00 do 17:00 hod.
  • nabíjení akumulátorů v save boxu probíhalo z fotovoltaických panelů a dieselového generátoru, který nám přes den zároveň pokryl výkonové špičky při zvýšeném odběru elektrické energie (použití různého elektrického nářadí, ohřev vody, mikrovlnka, provoz PC, osvětlení ...atd)
  • vždy před 17:00 hod. jsme LiFePO4 akumulátory v save boxu nabili na jejich maximální kapacitu
  • v noční době jsme takto uloženou energii čerpali z akumulátorů přes DC/AC invertor
  • tímto jsme si zabezpečili dostatečně veliký zdroj elektrické energie pro buňku ostrahy, napájení kamerového a zabezpečovacího systému, osvětlení staveniště, nabíjení baterií vysílaček, pro provoz PC a elektrického topného tělesa ... atd
  • takto získané zkušenosti z praktického použití Save Boxu a jeho další testování s různým typem zátěží pomohlo zdokonalit toto zařízení a uvést ho do běžné praxe
  • dnes je toto zařízení plně funkční a můžete se na něj v maximální míře spolehnout

 

 VIDEO: Save Box v praxi - r. 2013 - výstavba PV parku Milford Haven :  https://youtu.be/128Os0oNtnc

 VIDEO: výstavba 5MWp PV parku Milford Haven:   https://www.youtube.com/watch?v=Sl9xnHZYzgw

 

Save Box M jsme představili na výstavách fotovoltaiky v Německu, ve Velké Británii a v Peru

 

Společnost HSS HIRE London Save Box M nabízí katalogovou formou k prodeji a pronájmu

                     


                   Více info na: https://www.kkrenewableenergy.cz/reference/ostrovni-a-hybridni-systemy/fotogalerie/

                   Záruční podmínky:  https://www.fitcraftenergy.cz/?page_id=321&lang=cs