Solární novinky

25.09.2015 01:29

Jaké jsou aktuální možnosti čerpání podpory na výstavbu nových fotovoltaických elektráren a akumulace elektřiny?

viz článek:

https://www.solarninovinky.cz/?zpravy%2F2015090104%2Fjake-jsou-aktualni-moznosti-cerpani-podpory-na-vystavbu-novych-fotovoltaickych-elektraren-a-akumulace-elektriny#.VgSHNbUepuB