Opravdu 100%-ní vybíjení akumulátorů LiFePO4?

28.03.2015 11:12
V jedné z tiskových zpráv o našich systémech se objevila tato věta :
…“Tyto články lze vybíjet a nabíjet v plném rozsahu, aniž by docházelo ke zkracování jejich životnosti“…
Zázračná baterie? Ale ne, jde jen o drobnou nepřesnost. Přesnější by byla věta „akumulátorové bloky lze vybíjet v plném rozsahu…“
V akumulátorových modulech (LA3016), které mají deklarovanou kapacitu 1.5 kVAh je totiž osazen akumulátor, který má kapacitu o něco vyšší. Elektronika BMS je nastavena tak, aby dostupnou kapacitu omezila právě na deklarovanou hodnotu. Je to proto, že tyto akumulátory jsou určeny i do mobilních přístrojů, kde může nastat situace, že úplně vybité zařízení skončí někde ve skladu a není hned nabito. Pokud by byly akumulátory vybité na 0%, velmi brzy (už po několika dnech) by hrozilo nebezpečí, že u některého článku dojde vlivem samovybijeni k příliš hlubokému vybití a tím i k jeho poškození.
BMS v akumulátoru proto zastaví vybíjení o něco dříve a zbývající energie značně prodlouží dobu skladování vybitého přístroje, během které nehrozí akumulátorům nebezpečí hlubokého vybití .
Vedlejším efektem pak je, že i když používáme celých 100% deklarované kapacity akumulátorového bloku, samotné články jsou cyklovány jen v hloubce 90% a jejich životnost zůstává dlouhodobě velmi vysoká, > 4000 cyklů.
Dostupná kapacita akumulátorového bloku LA3016 je tedy plných 1.5kVAh a celou tuto kapacitu lze opravdu používat …